ASR Point to Point
No records found.
CER Point to Point
No records found.
AHT Point to Point
No records found.
توضیحات:

1. از گزینه Display در بالای سمت چپ صفحه برای دیدن دسته بندی های گوناگون بر اساس سوئیچ، استان و اپراتور استفاده نمایید
2. gaugeها نمایانگر حالت کلی شبکه می باشند و با کلیک روی آنها نمودار ۲۴ ساعته قابل مشاهده میباشد

مفاهیم:

1. ASR: نسبت مکالمات پاسخ داده شده به کل مکالمات بر حسب درصد
2. AHT: میانگین زمان اشغال کانالها بر حسب ثانیه
3. CER: نسبت تصرف کانال به درخواست کانال بر حسب درصد

راهنمای جدول:

1. Empty: فاقد ارتباط فیزیکی
2. Dashed: عدم دریافت داده

راهنمای نقشه:

1. خطوط سبز نمایانگر حالت عادی هستند
2. خطوط زرد نمایانگر حالت هشدار هستند
3. خطوط نارنجی نمایانگر حالت جدی هستند
4. خطوط قرمز نمایانگر حالت بحرانی هستند
Past 24 Hours Data