ASR Point to Point
No records found.
CER Point to Point
No records found.
AHT Point to Point
No records found.
توضیحات:

1. از گزینه Display در بالای سمت چپ صفحه برای دیدن دسته بندی های گوناگون بر اساس سوئیچ، استان و اپراتور استفاده نمایید
2. gaugeها نمایانگر حالت کلی شبکه می باشند و با کلیک روی آنها نمودار ۲۴ ساعته قابل مشاهده میباشد

مفاهیم:

1. ASR: نسبت مکالمات پاسخ داده شده به کل مکالمات بر حسب درصد
2. AHT: میانگین زمان اشغال کانالها بر حسب ثانیه
3. CER: نسبت تصرف کانال به درخواست کانال بر حسب درصد

راهنمای جدول:

1. Empty: فاقد ارتباط فیزیکی
2. Dashed: عدم دریافت داده

Past 24 Hours Data